Novinky

Nábytok Dubu spĺňa kritériá Európskej legislatívy EUTR

EUTR certifikát - DUBU

Vybrané línie nábytku z našej ponuky boli certifikované licenciou EUTR, ktorého účelom je potlačiť nelegálny predaj dreva v EÚ ako aj nekontrolovanú ťažbu dreva vo svete.

EU certifikát pre poctivých obchodníkov s nábytkom

Popri tlaku na kvalitu a cenu držíme krok v presadzovaní našej ekologickej zodpovednosti. Všetky drevené výrobky DUBU z anglickej produkcie boli certifikované a 100% legálne v súlade s nariadením Európskej únie o dreve – tzv. certifikát EUTR.

EUTR je súčasťou projektu EÚ FLEGT, zaoberajúcim sa presadzovaním práva, štátnym dozorom a obchodom v lesnom hospodárstve. Nariadenie nadobudlo platnosť v roku 2013 no veľa firiem v Európe ho stále nemá. Hlavnou funkciou EUTR je potlačiť nelegálnu ťažbu dreva vo svete.

Ilegálna ťažba dreva vo svete a nekalé praktiky v nábytkárstve

Ilegálny výrub stromov je dlhodobým celosvetovým problémom. Má závažné ekonomické, environmentálne a sociálne dôsledky, spájané najmä s odlesňovaním a klimatickými zmenami. Zároveň narúša činnosť a snahu legálnych hospodárskych subjektov, dodržujúcich zákony, čím môže spôsobiť stratu príjmov alebo vyústiť do sporov o pôdu a surovinové zdroje. Lesy zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane životného prostredia, ako je rozširovanie púští a erózií.  Zmierňujú následky zmien klímy a napomáhajú udržiavať prirodzenú biodiverzitu.

EUTR zabezpečuje, aby sa ilegálne získavané drevo nedostalo na európsky trh a upozorňuje na tento problém aj na svetovej úrovni. Regulácia sa vzťahuje na drevo a širokú škálu výrobkov z dreva ako nábytok, lepenka a papier, ktoré sú vyťažené a vyrobené v EÚ, ako aj dovezené z krajín mimo EÚ. Nariadenie vyžaduje, aby spoločnosti obchodujúce s drevom dodržiavali systém náležitej starostlivosti (DSS – Due Diligence System). Obchodníci sú povinní uchovávať informácie o svojich dodávateľoch spolu s údajmi o dreve, objasňujúcimi druh, kvantitu, dodávateľa, krajinu ťažby a súlad s platnou legislatívou.

Certifikát EUTR dopĺňa filozofiu DUBU

Filozofiou značky Dubu je poskytovať prvotriedny masívny nábytok, rešpektujúc ekológiu a životné prostredie. Jeho výber bol preto vzhľadom na tieto aspekty veľmi dôsledný. Drevo používané pri výrobe nábytku Dubu pochádza z veľmi nízko rizikovej krajiny a ťaží sa iba z legálne dokladovaných lesov, vysádzaných a udržiavaných špeciálne pre účely drevárskeho priemyslu. Vývozný trh EÚ je veľmi lákavý pre krajiny so slabou úrovňou dozoru nad lesným hospodárstvom, v ktorých je pravdepodobnosť nezákonných praktík najzávažnejšia. Používaním dreva iba od certifikovaných výrobcov sa aj nábytok Dubu snaží zastaviť ilegálnu činnosť a prispieť k riešeniu tejto problematiky.

Úplné legislatívne znenie EUTR si môžete prečítať tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

For security, use of CloudFlare's Turnstile service is required which is subject to the CloudFlare Privacy Policy and Terms of Use.