Dôležité: Prečítajte si naše mimoriadne opatrenia počas platnosti núdzového stavu SR. Viac info
Sme otvorení! Pracujeme v štandardnom režime za prísnych hygienických podmienok.
Dlhovekosť a multifunkčný dizajn
Zľavy a akcie na nábytok
Široká ponuka dubového nábytku

Nariadenie Európskej únie o dreve

Nábytok Dubu spĺňa kritériá Európskej legislatívy EUTR
16. novembra 2017 dubuadmin
V Blog

Nábytok Dubu spĺňa kritériá Európskej legislatívy EUTR

Jednou z evidencií v presadzovaní našej ekologickej filozofii je hodnotenie NMO (National Measurement Office UK) kde výrobky Dubu boli hodnotené ako 100% legálne a v súlade s Nariadením Európskej únie o dreve – EUTR.

EUTR je súčasťou projektu EÚ FLEGT, zaoberajúcim sa presadzovaním práva, štátnym dozorom a obchodom v lesnom hospodárstve. Nariadenie nadobudlo platnosť v roku 2013 a jeho hlavnou snahou je potlačiť nelegálnu ťažbu dreva vo svete.

 

Ilegálny výrub stromov je dlhodobým celosvetovým problémom. Má závažné ekonomické, environmentálne a sociálne dôsledky, spájané najmä s odlesňovaním a klimatickými zmenami. Zároveň narúša činnosť a snahu legálnych hospodárskych subjektov, dodržujúcich zákony, čím môže spôsobiť stratu príjmov alebo vyústiť do sporov o pôdu a surovinové zdroje. Lesy zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane životného prostredia, ako je rozširovanie púští a erózií.  Zmierňujú následky zmien klímy a napomáhajú udržiavať prirodzenú biodiverzitu.

EUTR zabezpečuje, aby sa ilegálne získavané drevo nedostalo na európsky trh a upozorňuje na tento problém aj na svetovej úrovni. Regulácia sa vzťahuje na drevo a širokú škálu výrobkov z dreva ako nábytok, lepenka a papier, ktoré sú vyťažené a vyrobené v EÚ, ako aj dovezené z krajín mimo EÚ. Nariadenie vyžaduje, aby spoločnosti obchodujúce s drevom dodržiavali systém náležitej starostlivosti (DSS – Due Diligence System). Obchodníci sú povinní uchovávať informácie o svojich dodávateľoch spolu s údajmi o dreve, objasňujúcimi druh, kvantitu, dodávateľa, krajinu ťažby a súlad s platnou legislatívou.

Filozofiou značky Dubu je poskytovať prvotriedny masívny nábytok, rešpektujúc ekológiu a životné prostredie. Jeho výber bol preto vzhľadom na tieto aspekty veľmi dôsledný. Drevo používané pri výrobe nábytku Dubu pochádza z veľmi nízkorizikovej krajiny a ťaží sa iba z legálne dokladovaných lesov, vysádzaných a udržiavaných špeciálne pre účely drevárskeho priemyslu. Vývozný trh EÚ je veľmi lákavý pre krajiny so slabou úrovňou dozoru nad lesným hospodárstvom, v ktorých je pravdepodobnosť nezákonných praktík najzávažnejšia. Používaním dreva iba od certifikovaných výrobcov sa aj nábytok Dubu snaží zastaviť ilegálnu činnosť a prispieť k riešeniu tejto problematiky.

Úplné znenie EUTR nájdete tu:

www.pefc.sk/images/stories/files/Nariadenie_EU_995_2010_SK.pdf

Komentárov (0)

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*